#Giới thiệu

#TVTL Phượng Hoàng

(Chủ nhật | 05/02/2012 14:49)

Nham Biền là tên dãy núi nằm ở địa phận hai huyện Yên Dũng và Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang, đột khởi giữa vùng đồng bằng Yên...

Đọc tiếp...

#Phật giáo

#Tư Tưởng Phật Giáo Đối Diện Với Hư Vô

(Thứ sáu | 20/04/2012 11:20)

"Nếu dữ kiện kinh nghiệm tất cả là Không, thì không có sự sinh khởi và sự hủy diệt. Như vậy, chắc chắn sẽ không...

Đọc tiếp...

#Tu học

#Giới đức là quan trọng nhất

(Thứ sáu | 20/04/2012 11:37)

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetanava, vườn ông Anàthapindika, dạy các Tỷ-kheo:

Đọc tiếp...

#Từ thiện xã hội

#Gia đình anh Hà Văn Sử đang gặp khó khăn cần giúp đỡ

(Thứ sáu | 20/04/2012 13:29)

(BG)-Cùng với lãnh đạo thôn, chúng tôi tới thăm gia đình anh Hà Văn Sử, chị Nguyễn Thị Tấm, thôn Mật, xã An Lập...

Đọc tiếp...